น้ำพุร้อนเกิดจากอะไร มีอยู่ด้วยกันกี่ประเภท

น้ำพุร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถบ่งบอกได้ว่าใต้ผืนโลกนั้นมีความร้อนที่เก็บสะสมอยู่จำนวนมาก เรามาทำความรู้จักน้ำพุร้อนกันให้มากขึ้นดีกว่าว่าน้ำพุร้อนเกิดจากอะไร และสามารถที่จะแบ่งน้ำพุร้อนออกเป็นกี่ประเภท

น้ำพุร้อน

น้ำพุร้อนเกิดจากอะไร?

น้ำพุร้อน คือ น้ำที่พ่นออกมาจากใต้พื้นผิวดินพุ่งขึ้นสู่อากาศ ด้วยความดันอันเกิดจากความร้อนปริมาณมหาศาลใต้พื้นพิภพ น้ำพุร้อนก็จะมีประเภทและขนาดที่มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสภาพของภูมิประเทศนั้นๆ โดยที่น้ำพุร้อนสามารถที่จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

ประเภทของน้ำพุร้อน

น้ำพุร้อน (Hot Spring)

เกิดจากน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ผิวดิน ซึ่งอุณภูมิของน้ำนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าร่างกายของมนุษย์ โดยส่วนมากน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ผิวดินจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานออกมา หากน้ำที่ไหลออกมาได้คลายความร้อนลงก็จะไหลกลับคืนแหล่งเดิม โดยที่บ่อน้ำพุร้อนประเภทนี้จะมีสีและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป เพราะว่าเกิดจากแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในน้ำพุร้อนนั่นเอง

น้ำพุร้อนไกเซอร์ (Geyser)

เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ อาจพ่นน้ำที่มีความร้อนพุ่งขึ้นไปได้สูงถึง 60 เมตรเลยทีเดียว น้ำพุร้อนไกเซอร์เกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของความร้อนของน้ำในโพรงดินที่ใต้พื้นพิภพ และความร้อนที่ได้เก็บสะสมอยู่จำนวนมากนั้นไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้ เมื่อความร้อนระบายออกมาไม่ได้ ก็จะเกิดการสะสมจนเกิดเป็นแรงดันที่สามารถพ่นน้ำให้สูงขึ้นไปในอากาศได้ และหากคลายความร้อนออกไปแล้ว ก็จะเกิดการสะสมความร้อนขึ้นมาใหม่

บ่อโคลนเดือด (Mud pot)

จะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำที่ผสมกับดินจนทำให้กลายเป็นดินเหลว และเมื่อมีความร้อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินที่มีอุณหภูมิสูงมาก ทำให้สามารถที่จะดันไอน้ำที่มีความร้อนขึ้นมาทะลุพื้นผิวด้านบนที่เป็นโคลน ซึ่งบ่อโคลนเดือดมักจะมีกำมะถันเจือปน เราจึงมักจะได้กลิ่นของกำมะถันอยู่ทั่วบริเวณของบ่อ โดยทางแถบประเทศที่มีภูเขาไฟก็จะมีบ่อโคลนเดือดนี้อยู่

พุก๊าซ (Fumarole)

พุก๊าซจะมีมีลักษณะเป็นหลุมหรือปล่อง โดยมักจะมีไอน้ำระเหยจนกลายเป็นไอออกมาจากปล่องอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าบริเวณนั้นจะมีน้ำอยู่น้อยแต่มีอุณหภูมิความร้อนสูงที่ใต้พื้นดิน จึงทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอดังที่ได้กล่าวไป โดยประเทศที่มีภูเขาไฟก็จะสามารถที่จะพบพุก๊าซนี้ได้

ประโยชน์ของน้ำพุร้อน

ทำให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด พอเกิดความผ่อนคลายแล้วก็จะส่งผลให้การนอนหลับนั้นดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ระบบของโลหิตมีการไหลเวียนได้ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับบ่อน้ำพุร้อนนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเทศ และสำหรับประเทศไทยนั้นก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนอยู่หลายแห่ง เช่น น้ำพุร้อนแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่, น้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, น้ำพุร้อนไทรงาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น