เตรียมตัวก่อนบวช มีขั้นตอนอะไรบ้าง

การบวชถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับลูกผู้ชาย ที่เป็นบุตรที่กำเนิดในครอบครัวที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะการบวช เปรียบเหมือนการชำระล้างจิตใจ และเป็นการอุทิศตนเพื่อศึกษาธรรมมะ รวมไปถึงคำสอนต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเป็นการบวชทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ บิดา มารดา อีกด้วย ดังนั้นใชชีวิตหนึ่งของลูกผู้ชาย ที่ถ้าหากมีโอกาสก็ควรเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ให้ได้สักครั้ง และสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการบวช สิ่งที่ควรเตรียมตัวก่อนบวช มีดังนี้

เตรียมตัวก่อนบวช

1. ทำการขออนุญาตผู้มีพระคุณ

การขออนุญาต บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณในการอุปการะเลี้ยงดู ของท่านก่อนจะขอเข้าบรรพชาอุปสมบท สืบเนื่องมากจากตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล พระราหุลออกบวชโดยมิได้ทูลขอ จึงทำให้พระพุทธเจ้าเกิดอาการสุทโธทนะพุทธบิดา ทรงทำให้ประสบความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างต่อหนักในภายหลัง

2. ติดต่อวัดที่ต้องการบวช

ขั้นตอนต่อไปก็คือการเดินทางเพื่อไปติดตามเรื่องบรรพชาอุปสมบท ต่อวัดที่ต้องการบวช โดยสามารถติดต่อกับเจ้าอาวาสของวัด หรือพระผู้ดูแลในวัดนั้น ๆ เพื่อเป็นการแจ้งความต้องการว่ามีความตั้งใจจะบรรพชาอุปสมบท พร้อมกับแจ้ง วัน เวลา ที่ต้องการจะเข้าบรรพชาอุปสมบท เพื่อที่จะได้ติดต่อกับพระอุปัชฌาย์ เพื่อให้ทำการบวชให้

3. ติดต่อสำนักงานวัด

การไปติดต่อกับสำนักงานวัด ก็เพื่อที่จะขอใบสมัคร นำเอามากรอกข้อมูลในการสมัครบวช พร้อมทั้งขอคำขานนาค ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ที่จะต้องท่องให้ขึ้นใจ และเสียงดังฟังชัด ออกเสียง อักขระ สำเนียง ที่ถูกต้องตามภาษาบาลี โดยที่การขานนาคก็จะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ ก็คือ แบบเดี่ยว (นาคเดี่ยว) กับ แบบหมู่ (บวชพร้อมกันหลายคน) ผู้ต้องการบรรพชาอุปสมบทได้จะคำขานนาคตามจำนวนที่จำเข้ารับการบวช

4. ตรวจร่างกาย และเซ็นยินยอม

ในปัจจุบันก่อนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาความผิดปกติ เช่น ป่วนไข้อะไรก่อนมาบวชหรือไม่ หรือมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือโรคติดต่อหรือเปล่า และรวมไปถึงตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทที่โรงพัก เพื่อตรวจสอบประวัติว่าเป็นบุคคลที่กำลังมีคดีติดตัวหรือไม่ จึงจะสามารถเซ็นใบยินยอมในการบวชได้

5. เตรียมของใช้ที่จะใช้ในพิธีบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่จะต้องนำมาใช้ในพิธีบรรพชาอุปสมบท และเครื่องอัฐบริขาน 8 ให้เรียบร้อย ซึ่งจะประกอบไปด้วย ไตรครอง (ผ้าสบง จีวร ผ้าสังฆาฏิ) ไตรอาศัย บาตร ธมฺกรก (เครื่องกรองน้ำ) ย่าม รองเท้า เป็นต้น ซึ่งการเลือกไตรจีวรต้องดูวัดที่ท่านจะเข้าไปขอบรรพชาอุปสมทบด้วยว่า เป็นวัดธรรมยุต หรือ มหานิกาย ถ้าเป็นวัดธรรมยุต ให้ใช้ชุดไตรจีวรสีแก่นขนุน หรือสีกรัก แต่ถ้าวัดธรรมยุตที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล จะใช้ผ้าสีพระราชนิยม แต่ถ้าเป็นวัดมหานิกาย จะใช้ผ้าสีส้ม หรือสีออกเหลืองสด ซึ่งก่อนซื้อทุกครั้งควรสอบถามวัดเพื่อให้ได้ความแน่ใจก่อนที่จะซื้อมาอย่างถูกต้อง

ถึงแม้ว่าการบวช จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีพิธีรีตองอะไรให้มันมากมาย ก็สามารถบวชได้เหมือนกัน เพียงแค่มีความเตรียมพร้อมที่ดี และความตั้งใจที่จะบวชจริง ๆ เพราะเมื่อถึงวันบวชจริง ทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างราบลื่นอย่างแน่นอน