กฎหมายควบคุมอาคาร ข้อที่ควรศึกษาก่อนรีโนเวทเพื่อที่อยู่อาศัย และทำธุรกิจ

กฎหมายควบคุมอาคาร ไม่ได้มีไว้บังคับแคการก่อสร้างบ้านเท่านั้น ยังรวมไปถึงการรีโนเวทบ้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง การซ่อมแซม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ดังนั้นจึงควรศึกษาให้ดี ก่อนที่จะลงมือทำ โดยสิ่งควรรู้ก็มีดังนี้

กฎหมายควบคุมอาคาร

ที่ตั้งของอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคาร ทั่วประเทศจะใช้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีข้อบัญญัติอื่น ๆ เข้ามาเพิ่มเติม รวมไปถึงพื้นที่พิเศษเช่น ใกล้ทะเล ใกล้แหล่งน้ำ ใกล้โบราณสถาน หรืออุทยานแห่งชาติเป็นต้น รวมไปถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายผังเมือง ขนาดของตัวอาคาร พื้นที่ว่าง การห้ามทำกิจกรรมบางอย่าง และยังมีกฎหมายแผ่นดินไหว กฎหมายสถานบริการ กฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ดังนั้นควรศึกษากฎหมายของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

จุดประสงค์ในการรีโนเวท

จุดประสงค์ในการรีโนเวทจะทำให้การตีความขอบเขต กฎหมายควบคุมอาคาร แคบลง เช่น อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของ ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป และอาคารหลังหนึ่งอาจจะเข้าข่ายเปิดกิจการหลายประเภท ซึ่งบางประเภทอย่างเช่นโรงแรมก็จำเป็นการขออนุญาตก่อนด้วย

จะต้องขออนุญาตทุกครั้งก่อนรีโนเวทหรือไม่

หากรีโนเวทโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุ เป็นชนิดเดียวกับของเดิม ไม่ต้องขออนุญาต เช่นการเปลี่ยนเสา หรือคานไม้ที่มีการชำรุด โดยต้องใช้วัสดุ ขนาด จำนวน เท่าเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างจากไม้ มาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็ต้องทำการขออนุญาตก่อน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เช่นผนัง พื้น หากวัสดุที่ต่อเติมมีน้ำหนักมากว่าของเดิมเกิน 10 % ขึ้นไปก็ต้องได้รับอนุญาตเช่นกันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างจะสามารถรับน้ำหนักได้ ส่วนหลังคานั้นสามารถลดหรือเพิ่มพื้นที่ได้ไม่เกิน 5 ตารางเมตรโดยต้องไม่เพิ่มโครงสร้าง

กฎหมายควบคุมอาคาร สำหรับดัดแปลงเป็นโรงแรม

ในส่วนของการรีโนเวทเพื่อทำเป็นโรงแรมจะมีข้อกฎหมายปลีกย่อยเพิ่มขึ้นเช่น หากมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง และรองรับผู้เข้าพักได้ไม่เกิน 20 คนไม่จำเป็นต้องขออนุญาตดังนั้นการรีโนเวทสามารถยึดหลักกฎหมายที่พักอาศัยได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรมเสียก่อน

ดังนั้นหากกำลังคิดจะซื้ออาคารเก่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อทำธุรกิจควรจะตรวจสอบ กฎหมายควบคุมอาคาร ให้แน่ชัดว่ามีข้อจำกัดทางด้านใดบ้าง เพราะค่อนข้างมีซับซ้อนทางที่ดีควรปรึกษาผู้รู้ในด้านนี้โดยเฉพาะก่อนตัดสินใจต่อเติม เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังจนยากที่จะแก้ไขได้