เหมาะสมไหมรับ วัคซีนขณะตั้งครรภ์

เพราะการป้องกันที่ดีที่สุดของลูกน้อย ก็คือการที่คุณแม่เข้ารับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง โดยที่ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเชื้อโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมามากมายหลายชนิด จึงทำให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการดูแล และดูแลตัวเองในช่วงระหว่างที่กำลังฝากครรภ์ เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันความอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง มารดา และบุตรในครรภ์ โดยที่วัคซีนหลัก ๆ ที่คุณแม่จำเป็นต้องซีดในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ก็จะมีหลัก ๆ ดังนี้

วัคซีนขณะตั้งครรภ์

  1. วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (TdaP, Tdap) หรือ วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดเดี่ยว (acellular Pertussis; aP)

โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โรคเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นโรคที่สามารถติดเชื้อแล้วสามารถแพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะ ไอกรนที่ทารกมักจะติดเชื้อโดยตรงมาจากมารดา หรือคนในครอบครัว โดยมีคำแนะนำว่า หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนป้องกัน คอตีบ ไอกรน หรือ วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดเดี่ยว ในช่วงอายุครรภ์ 24 ถึง 36 สัปดาห์ โดยประมาณ

  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนอีกหนึ่งชนิดที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จำเป็นต้องเข้ารับการฉีดให้ครบถ้วน ก็เพราะโรคไข้หวัดใหญ่จะมีการกลายพันธุ์อย่างสม่ำเสมอทุกที และมักที่จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาให้กับคุณแม่ตลอดวเลา ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ในการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง และแนะนำที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 14 สัปดาห์เป็นต้นไป

  1. วัคซีนป้องกัน COVID-19

ไวรัสชนิดใหม่ ที่สร้างความรุนแรงให้กับโลกใบนี้อย่างมากมาย โดยที่ไวรัสโคโรนา หรือ COVID – 19 ถือเป็นโรคติดต่อที่เกิดมาจากเชื้อไรรัส SARS-CoV-2 ซึ่งไวรัสชนิดดังกล่าวมีการแพร่ระบาดเป็นครั้งแรกในปี 2019 โดยที่จะส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง เพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะสามารถเกิดอาการที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปได้ และจะส่งผลต่อเด็กภายในครรภ์โดยตรงอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน ไวรัสโคโลนา ก็ได้มีการกลายพันธุ์มากมายในปัจจุบัน ซึ่งจะแตกต่งกันไปในแต่ละพื้นที่ ที่สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

โดยปกติแล้วคุณแม่ควรเข้ารับการดูแลลครรภ์จากสูติแพทย์ เพื่อได้รับคำแนะนำในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของทั้งมารดา และเด็กภายในครรภ์ โดยที่คุณแม่สามารถฝากครรภ์ได้ทั้งที่โรงพยาบาล หรือคลินิกใกล้บ้านได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมามากมาย จึงจำเป็นที่คุณแม่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโรคต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนที่จำเป็นจะสามารถช่วยให้ดูแลสุขภาพทีดีทั้ง แม่ และ บุตร ได้นั่นเอง