มะเร็งสมอง อาการ และความรุนแรง ที่ไม่ควรมองข้าม

การปวดศีรษะอย่างรุนแรง ถือเป็นอาการอย่างหนึ่งของร่างกาย ที่ส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายอาจจะกำลังอยู่ในภาวะที่ผิดปกติ เพราะถ้าหากมีอาการ แล้วหายไปเองได้ ก็อาจจะหมายถึงว่าร่างกายกำลังแสดงความผิดปกติที่ยังน้อยอยู่ จนสามารถฟื้นฟูได้เอง แต่ถ้าหากใครที่อยู่ในกรณีที่ปวดศีรษะอย่างรุนแรง แบบเรื้อรัง ให้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนเลยว่า อาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากโรคร้ายก็เป็นไปได้ วันนี้จึงอยากชวนทุกคนมาสังเกตอาการของตัวเอง ว่าอาการปวดศีรษะที่กำลังเผชิญอยู่นั้นมีความรุนแรง หรือความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

มะเร็งสมอง

รู้จัก มะเร็งสมอง

มะเร็งสมอง ถือเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเกิดขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยที่จะเกิดขึ้นมาจากเนื้องอดที่เป็นเนื้อร้ายตรงบริเวณสมอง ที่มีการเติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดมาจากเนื้อเยื้อในส่วนของสมองโดยตรง หรือเกิดขึ้นมาจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะจากส่วนอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกมากมาย เช่น การสัมผัสสารเคมี การสูบบุหรี่ หรือประวัติการเกิดโรคมะเร็งของสมาชิกในครอบครัว

อาการของมะเร็งสมอง

สำหรับอาการขั้นพื้นฐานที่จะเป็นตัวบอกความรุนแรงเลยก็คือ จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และขนาด ที่พบเนื้องอก ซึ่งอาการที่พบอาจจะมีสาเหตุ หรือเป็นผลมาจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมาจากความผิดปกติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งสมองก็ได้ เพราะฉะนั้นก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ไม่ควรวิตกกังวลมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย ให้สามารถเกิดอาการอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาได้

โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่ตรวจพบว่ากำลังเป็นมะเร็งสมองอาจจะมีอาการ ที่สามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรงในตอนเช้า คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลมหมดสติ ซึม ชัก อ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขา กล้ามเนื้อกระตุก มีปัญหาการทรงตัว หรือเดินลำบาก มีปัญหาทางความคิด สติปัญญา อารมณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยคนไหนที่มีอาการแปลก ๆ ร่วมด้วยที่ถือว่าเป็นอาการขั้นรุนแรงอย่างมากนั่นก็คือ อาเจียนบ่อยและไม่สามารถอธิบายสาเหตุของการอาเจียนนั้นได้ มองเห็นภาพซ้อน มองไม่ชัด โดยเฉพาะที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง ง่วงซึม หรือง่วงนอนอย่างผิดปกติ ปวดศีรษะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หากมีปัญหาเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหา และหาวิธีรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด

ระดับความรุนแรงของ มะเร็งสมอง

ความรุนแรงขอมะเร็งสมองที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย จะสามารถเกิดขึ้นได้จากความรุนแรงที่เป็นสาเหตุมาจาก เนื้องอกที่ตรวจพบ ซึ่งระดับความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปดังนี้

ระดับที่ 1 : เป็นก้อนเนื้อธรรมดา ยังไม่มีการแพร่กระจาย สามารถรักษาให้หายขาดได้

ระดับที่ 2 : เนื้องอกระดับปานกลาง เริ่มแพร่กระจาย แต่ยังไม่ใช่เนื้อร้าย เจริญเติบโตช้า เนื้องอกจึงอยู่ได้นาน รักษาได้แต่ไม่หายขาด

ระดับที่ 3 : ก้อนเนื้อพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจเกิดจากการพัฒนาของเนื้องอกที่มาจากก้อนเนื้อธรรมดา หรืออาจลุกลามมาจากเซลล์มะเร็งในอวัยวะอื่นของร่างกาย ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ

ระดับที่ 4 : มะเร็งสมองชนิดร้ายแรง เนื้องอกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้น